– Сянката на архетип Кралица: Склонна е да осъжда (себе си и другите) и може да стане контролираща, което се корени в нейния стремеж към съвършенство. Тя може лесно да се чувства застрашена от други жени и да бъде заслепена от ревност, когато някой има нещо, което тя желае. 

 –Сянката на архетип Момиче: Момичето може да стане податлива или послушна, за да задоволи нуждата си да угажда на другите и да бъде харесвана. Тя също така е изложена на риск да стане съзависима в една връзка и да бъде привлечена от рискови ситуации. 

 –Сянката на архетип Любовница: Може да стане контролираща, да привлича ненужна драма в живота си и да използва своята женска сила, за да манипулира другите и да получава това, което иска. Тя може също да е суетна, да е заклещена в нездравословен капан за сравнение, да няма любов към себе си и самочувствие и да има изкривена представа за физическото си аз. 

 –Сянката на архетип Хазяйка: Може да стигне до момент, в който ресурсите й се изчерпват. Може да пренебрегва себе си и да загуби собствената си идентичност като жена. Също така може да стане съзависима и контролираща, да не е способна да пусне другия (например децата), когато е време за това. 

Прочети още